ظروف لوکس پذیرایی و دست سازه های دکوری سرامیکی

ظروف پذیرایی و دکوری دست ساز که مثل آن را در خانه هیچ کس پیدا نمی کنید!

هر یک از این شکلات خوری ها، دیس ها و کاسه هایی که در این صفحه می بینید، کار دست هنرمندان ایرانی است که به این زیبایی و ظرافت در آمده اند.